SLT-Consults Oy on vuonna 1989 perustettu teollisuuden sähkönjakelujärjestelmien ja sähköasemien rakentamis-, kunnossapito sekä asiantuntijapalveluita tarjoava yritys.

Asiakaskuntamme muodostuu suurteollisuudesta, sähköverkkoyhtiöistä sekä energiantuotantolaitoksista.

Toimitamme kokonaisprojekteja tai niiden osia sisältäen suunnittelun, laitehankinnat, asennukset ja käyttöönoton. Kunnossapidossa laadimme huolto- ja kunnossapito-ohjelmat ja tarjoamme koko sähkönjakelulaitteistojen kunnossapitopalveluja.

Toteutamme sähköalan eri standardien koulutuksia, sekä asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä sähköalan erikoiskoulutuksia. Tarjoamme myös sähkölaitteistoihin kohdistuvia muita asiantuntija-, tarkastus-, mittauspalveluita sekä riski- ja kuntokartoituksia.