Toteutamme sähkönjakelun varmuutta parantavia huolto-, korjaus- ja koestuspalveluja teollisuuden, sähköasemien ja voimalaitosten tarpeisiin.

Vahvuutemme on vankka kokemuksemme teollisuuden ja sähköasemien kunnossapitopalveluiden tuottajana.

Tarjoamme kunnossapitopalveluita yrityksen tarpeiden mukaan pidempiaikaiseen palvelusopimukseen perustuen, erillisurakkana tai tuntityönä.

Kykenemme vastaamaan hyvin myös teollisen tuotannon asettamiin vaativiin olosuhteisiin ja usein haastaviin aikatauluihin.

Ennakoiva huolto:

 • Katkaisija- ja erotinhuollot 0,4-110kV
 • Mittamuuntajien eritysvastusmittaus
 • Muuntajahuollot
 • Muuntajien puhdistukset jännitetyönä 36kV saakka
 • Suojausjärjestelmien koestukset 0,4-110kV

Käynnin aikana tehtävä kunnonvalvonta:

 • Lämpökuvaus
 • Muuntajien öljynanalyysit
 • Maadoitusmittaukset
 • Akustojen mittaukset
 • Tasasuuntaajahuollot
 • Muuntajien puhdistukset jännitetyönä 36kV saakka
 • Sähkönlaatumittaukset