Tarjoamme laaja-alaista asiantuntijapalveluita teollisuuden, sähköverkkoyhtiöiden ja voimalaitosten tarpeisiin.

Palvelutarjontamme kattaa mm.

 • Sähkölaitteistojen kuntokartoitukset ja riskianalyysit
 • Tarkastus- ja kunnossapito-ohjelmat sekä laatuohjeet
 • Turvallisuus- ja työskentelyohjeet
 • Kytkentä- ja häiriönselvitysohjeet
 • Saneeraustöiden periaatesuunnittelu ja asennusvalvonta
 • Sähköasemien piirustusten oikeellisuuden tarkastaminen ja uudelleendokumentointi
 • Maadoitusjärjestelmien suunnittelu (käytössä olevien järjestelmien oikeellisuuden tarkastaminen)
 • Loisteho- ja yliaaltomittaukset ja selvitykset
 • Suunnittelu-, koestus ja käyttöönottopalvelut
 • Koulutuspalvelut
 • Kaapelivikojen etsintä